(Hyundai)

(Hyundai)

:
: 4-. , 5-. : 1999 - 2010   - Hyundai Accent ( ). ...[]
: 5-. 2016 . . 1.6 2.0, . . : .
: 4-. , 5-. : 2010 2014. - Hyundai Elantra XD ( ). (Hyundai Elantra),
: 4-. , 5-. : 2000 - 2006   - Hyundai Elantra XD ( )....[]
: 3- 5-. : 2002 - 2010   - Hyundai Getz ( ). ...[]
: C. 5 , 5 , 3D, 5 , 3 1.4, 1.6, . . : . 2012 . .
: 4-. ,5 . . : 2011 . 2015 . 1.6 2.0, 1.7. . : , .
: 5-. : 2010-2015 .
: 5-. : 2001 - 2009   - Hyundai Matrix ( ). ...[]
: 5-. : 2006 - 2010 - Hyundai Santa Fe Classic ( ). ...[]
: 5-. : 2012-2015 . 2.0, 2.2, 2.4. . . : . :
2016 . . 1.4 1.6, . . : .
: 4-. : 2011
2017 . . 2.0 2.4, . . : .
: 4-. : 2004 2010.
: 4-. : 2001 - 2007   - Hyundai Sonata ( ). ...[]
: 5-. : 2004 - 2010   - Hyundai Tucson ( ). ...[]
: . 5 , 5 . 2015 . . 1.6 2.0, . . : , .

/  
        , .  
1
4 416.00
        , .  
1 501.00
1
15 469.00


        , .  
1
46
8 739.00
1
23
10 810.00
1
8
6 946.00
2
30
10 941.00
        , .  
1
1 2582.00
        , .  
1 3111.00
1
23
5 2812.00
1
79 3280.00
2
18
3 3146.00
        , .  
1
4 20801.00
        , .  
12
7 304.00
1
23
100 120.00
1 1 151.00
1
7600 153.00
2
18
500 120.00
        , .  
12
1 34894.00
1
5 19834.00
        , .  
1 3 848.00
1
54 860.00
2
18
1 1003.00
        , .  
1
1 5685.00
        , .  
1
2 5685.00
        , .  
1
24 4968.00
        , .  
1
16 4968.00
        , .  
1
23
2 4973.00
1
38 6293.00
        , .  
1
5 6747.00
        , .  
1
3 7374.00
        , .  
12
1 6700.00
1
143 6582.00
        , .  
1
2 3123.00
        , .  
1
2 3844.00
        , .  
1
23
10 2053.00
1
18 3057.00
2
18
8 1562.00
        , .  
2 1202.00
        , .  
1
1 2838.00
        , .  
4 2357.00
1
5 2944.00
        , .  
38 19514.00
12
1 14542.00
1
56 14758.00
        , .  
3 18825.00
12
1 16043.00
1
18 14758.00
        , .  
1
2 7357.00
        , .  
1
1 21153.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
/ E-Mail
,
! ...
23 26 2017 . 22 , 23 , 24 , 25 26 . ...