(Hyundai)

(Hyundai)

:
: 4-. , 5-. : 1999 - 2010   - Hyundai Accent ( ). ...[]
: 5-. 2016 . . 1.6 2.0, . . : .
: 4-. , 5-. : 2010 2014. - Hyundai Elantra XD ( ). (Hyundai Elantra),
: 4-. , 5-. : 2000 - 2006   - Hyundai Elantra XD ( )....[]
: 3- 5-. : 2002 - 2010   - Hyundai Getz ( ). ...[]
: C. 5 , 5 , 3D, 5 , 3 1.4, 1.6, . . : . 2012 . .
: 4-. ,5 . . : 2011 . 2015 . 1.6 2.0, 1.7. . : , .
: 5-. : 2010-2015 .
: 5-. : 2001 - 2009   - Hyundai Matrix ( ). ...[]
: 5-. : 2006 - 2010 - Hyundai Santa Fe Classic ( ). ...[]
: 5-. : 2012-2015 . 2.0, 2.2, 2.4. . . : . :
2016 . . 1.4 1.6, . . : .
: 4-. : 2011
2017 . . 2.0 2.4, . . : .
: 4-. : 2004 2010.
: 4-. : 2001 - 2007   - Hyundai Sonata ( ). ...[]
: 5-. : 2004 - 2010   - Hyundai Tucson ( ). ...[]
: . 5 , 5 . 2015 . . 1.6 2.0, . . : , .

/  


        , .  
1
46
5 794.00
1
23
10 821.00
1
66
8 827.00
1
8
14 878.00
1
6
12 907.00
2
30
2 946.00
        , .  
1
3 2787.00
        , .  
1
23
10 2724.00
1
180 3544.00
        , .  
1
1 20957.00
        , .  
12
10 201.00
1
23
100 79.00
1
8
90 103.00
1 8 115.00
1
20645 153.00
2
18
212 116.00
        , .  
12
1 39020.00
        , .  
12
1 989.00
1 2 916.00
1
21 927.00
        , .  
3 3132.00
1
8
1 2365.00
1
29
10 2488.00
        , .  
1
29
9 2630.00
1
3 6130.00
        , .  
1
29
1 1746.00
1
5 5357.00
        , .  
1
29
1 2131.00
1
5 5357.00
        , .  
1
40 6797.00
        , .  
1
8
1 4551.00
1
7 7286.00
        , .  
1
3 7960.00
        , .  
1
65 7109.00
        , .  
1
4 3375.00
        , .  
1
2 4151.00
        , .  
1
23
10 2053.00
        , .  
1
23
3 461.00
1
1 1485.00
        , .  
1
23
4 1291.00
1
2 3061.00
        , .  
1
7 3176.00
        , .  
12
1 15990.00
1
27 15963.00
        , .  
1
38 15963.00
        , .  
1
6 22346.00
        , .  
1
2 22854.00
        , .  
1
1 77190.00
, 737002W020 / 2012- /
        , .  
1
5 37274.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
/ E-Mail
,
! ...
23 26 2017 . 22 , 23 , 24 , 25 26 . ...