(Hyundai)

(Hyundai)

:
: 4-. , 5-. : 1999 - 2010   - Hyundai Accent ( ). ...[]
: 5-. 2016 . . 1.6 2.0, . . : .
: 4-. , 5-. : 2010 2014. - Hyundai Elantra XD ( ). (Hyundai Elantra),
: 4-. , 5-. : 2000 - 2006   - Hyundai Elantra XD ( )....[]
: 3- 5-. : 2002 - 2010   - Hyundai Getz ( ). ...[]
: C. 5 , 5 , 3D, 5 , 3 1.4, 1.6, . . : . 2012 . .
: 4-. ,5 . . : 2011 . 2015 . 1.6 2.0, 1.7. . : , .
: 5-. : 2010-2015 .
: 5-. : 2001 - 2009   - Hyundai Matrix ( ). ...[]
: 5-. : 2006 - 2010 - Hyundai Santa Fe Classic ( ). ...[]
: 5-. : 2012-2015 . 2.0, 2.2, 2.4. . . : . :
2016 . . 1.4 1.6, . . : .
: 4-. : 2011
2017 . . 2.0 2.4, . . : .
: 4-. : 2004 2010.
: 4-. : 2001 - 2007   - Hyundai Sonata ( ). ...[]
: 5-. : 2004 - 2010   - Hyundai Tucson ( ). ...[]
: . 5 , 5 . 2015 . . 1.6 2.0, . . : , .

/  
        , .  
1
2 2633.00
        , .  
1
23
10 2724.00
1
149 3347.00
        , .  
12 1 17421.00
1
3 20259.00
        , .  
12
10 201.00
1
23
100 79.00
1
8
135 101.00
1 7 109.00
1
17700 153.00
2
18
42 114.00
        , .  
12
1 35644.00
1
3 21127.00
        , .  
12
1 923.00
1
42 876.00
        , .  
1
29
10 2488.00
1
2 5796.00
        , .  
1
29
9 2630.00
1
3 5796.00
        , .  
1
29
1 1746.00
1
1 5066.00
        , .  
1
29
1 2131.00
        , .  
25 5447.00
1
23
1 4890.00
1
42 6419.00
        , .  
1
8
1 4551.00
1
6 6882.00
        , .  
1
3 7521.00
        , .  
57 9022.00
1
91 6714.00
        , .  
1
4 3187.00
        , .  
1
2 3922.00
        , .  
1 2216.00
1
23
10 2053.00
1
2 3116.00
        , .  
1
23
5 461.00
1
1 1400.00
        , .  
1
23
2 1291.00
1
2 2894.00
        , .  
1
7 3001.00
        , .  
12
1 14854.00
1
13 15059.00
1 2 15190.00
        , .  
17 19138.00
12
1 14854.00
1
28 15059.00
        , .  
1
6 21098.00
        , .  
1
2 21578.00
        , .  
1
3 72693.00
, 737002W020 / 2012- /
        , .  
1
10 35103.00
        , .  
1
60 27284.00
        , .  
1
9 23046.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
/ E-Mail
,
! ...
23 26 2017 . 22 , 23 , 24 , 25 26 . ...