(Hyundai)

(Hyundai)

:
: 4-. , 5-. : 1999 - 2010   - Hyundai Accent ( ). ...[]
: 5-. 2016 . . 1.6 2.0, . . : .
: 4-. , 5-. : 2010 2014. - Hyundai Elantra XD ( ). (Hyundai Elantra),
: 4-. , 5-. : 2000 - 2006   - Hyundai Elantra XD ( )....[]
: 3- 5-. : 2002 - 2010   - Hyundai Getz ( ). ...[]
: C. 5 , 5 , 3D, 5 , 3 1.4, 1.6, . . : . 2012 . .
: 4-. ,5 . . : 2011 . 2015 . 1.6 2.0, 1.7. . : , .
: 5-. : 2010-2015 .
: 5-. : 2001 - 2009   - Hyundai Matrix ( ). ...[]
: 5-. : 2006 - 2010 - Hyundai Santa Fe Classic ( ). ...[]
: 5-. : 2012-2015 . 2.0, 2.2, 2.4. . . : . :
2016 . . 1.4 1.6, . . : .
: 4-. : 2011
2017 . . 2.0 2.4, . . : .
: 4-. : 2004 2010.
: 4-. : 2001 - 2007   - Hyundai Sonata ( ). ...[]
: 5-. : 2004 - 2010   - Hyundai Tucson ( ). ...[]
: . 5 , 5 . 2015 . . 1.6 2.0, . . : , .

/  
        , .  
12
1 21491.00
1
8 21227.00
        , .  
12
1 21491.00
1
10 21227.00
        , .  
12
2 9664.00
1
23 9574.00
        , .  
12
1 9664.00
1
37 9574.00
        , .  
1
7 11584.00
        , .  
1
68 14663.00
( )
        , .  
12
1 14651.00
1
6 14663.00
        , .  
1
967 7283.00
        , .  
12
3 7474.00
1
1127 7283.00
1 10 7285.00
        , .  
12
1 6507.00
1
149 6298.00
, , 865502W000 / 2012 /
        , .  
1 1 15128.00
1
7 15147.00
        , .  
1
16 10847.00
        , .  
1
15 10002.00


        , .  
1
3 4512.00
        , .  
1
16 2491.00
        , .  
1
29
11 735.00
1
1 1737.00
        , .  
1
15 2274.00
        , .  
1
1 955.00
IX35, SPORTAGE
        , .  
5 994.00
12
1 3208.00
1
29
44 1305.00
1
321 3315.00
        , .  
12
2 2714.00
1
29
5 2332.00
1
6 2657.00
1 8 2659.00
        , .  
12
6 2141.00
1
29
1 1784.00
1
230 2056.00
1 8 2058.00
        , .  
1
7 22740.00
        , .  
1
18 18873.00
        , .  
1 25220.00
1 1 18820.00
1
15 18873.00
        , .  
1
18 309.00
        , .  
1 730.00
1 2 493.00
1
76 505.00
1
8
1 595.00
        , .  
1
8 309.00
        , .  
1 8 493.00
1
145 505.00
        , .  
12
1 426.00
1 3 386.00
1
57 396.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/ E-Mail
,
! ...
23 26 2017 . 22 , 23 , 24 , 25 26 . ...