(Hyundai)

(Hyundai)

:
: 4-. , 5-. : 1999 - 2010   - Hyundai Accent ( ). ...[]
: 5-. 2016 . . 1.6 2.0, . . : .
: 4-. , 5-. : 2010 2014. - Hyundai Elantra XD ( ). (Hyundai Elantra),
: 4-. , 5-. : 2000 - 2006   - Hyundai Elantra XD ( )....[]
: 3- 5-. : 2002 - 2010   - Hyundai Getz ( ). ...[]
: C. 5 , 5 , 3D, 5 , 3 1.4, 1.6, . . : . 2012 . .
: 4-. ,5 . . : 2011 . 2015 . 1.6 2.0, 1.7. . : , .
: 5-. : 2010-2015 .
: 5-. : 2001 - 2009   - Hyundai Matrix ( ). ...[]
: 5-. : 2006 - 2010 - Hyundai Santa Fe Classic ( ). ...[]
: 5-. : 2012-2015 . 2.0, 2.2, 2.4. . . : . :
2016 . . 1.4 1.6, . . : .
: 4-. : 2011
2017 . . 2.0 2.4, . . : .
: 4-. : 2004 2010.
: 4-. : 2001 - 2007   - Hyundai Sonata ( ). ...[]
: 5-. : 2004 - 2010   - Hyundai Tucson ( ). ...[]
: . 5 , 5 . 2015 . . 1.6 2.0, . . : , .

/  
        , .  
1
35 9053.00
        , .  
1
8 10959.00
        , .  
12
1 13610.00
1
87 13831.00
( )
        , .  
12
1 13610.00
1
5 13831.00
        , .  
12
2 6992.00
1
1156 6879.00
1 5 6948.00
2
18
1 7327.00
        , .  
80 9108.00
12
2 6992.00
1
1513 6879.00
1 1 6949.00
2
18
2 7886.00
        , .  
2 7092.00
12
1 6077.00
1
80 5949.00
1 1 6007.00
, , 865502W000 / 2012 /
        , .  
1 1 14275.00
1
7 14288.00
        , .  
8 13487.00
1
12 10263.00
        , .  
1
15 9460.00


        , .  
1
3 4264.00
        , .  
1
16 2352.00
        , .  
1
29
11 735.00
1
1 1639.00
        , .  
1
15 2148.00
        , .  
12 5 377.00
1
1 923.00
IX35, SPORTAGE
        , .  
1 1131.00
12
1 2939.00
1
29
44 1305.00
1
316 3129.00
        , .  
1 3335.00
12
2 2536.00
1
29
5 2332.00
1
32 2511.00
1 1 2517.00
        , .  
1 11804.00
1
1 7724.00
        , .  
1
29
1 1784.00
1
203 1940.00
1 15 1962.00
1
23
4 2073.00
        , .  
1
4 21472.00
        , .  
1
10 17812.00
        , .  
1 1 17770.00
1
11 17812.00
        , .  
1
13 291.00
        , .  
1 2 470.00
1
60 476.00
        , .  
1 441.00
1 2 287.00
1
3 291.00
        , .  
1 6 464.00
1
145 476.00
        , .  
1 2 368.00
1
49 373.00
        , .  
3 516.00
1 1 368.00
1
48 373.00
        , .  
1
11 515.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/ E-Mail
,
! ...
23 26 2017 . 22 , 23 , 24 , 25 26 . ...