(Hyundai)

(Hyundai)

:
: 4-. , 5-. : 1999 - 2010   - Hyundai Accent ( ). ...[]
: 5-. 2016 . . 1.6 2.0, . . : .
: 4-. , 5-. : 2010 2014. - Hyundai Elantra XD ( ). (Hyundai Elantra),
: 4-. , 5-. : 2000 - 2006   - Hyundai Elantra XD ( )....[]
: 3- 5-. : 2002 - 2010   - Hyundai Getz ( ). ...[]
: C. 5 , 5 , 3D, 5 , 3 1.4, 1.6, . . : . 2012 . .
: 4-. ,5 . . : 2011 . 2015 . 1.6 2.0, 1.7. . : , .
: 5-. : 2010-2015 .
: 5-. : 2001 - 2009   - Hyundai Matrix ( ). ...[]
: 5-. : 2006 - 2010 - Hyundai Santa Fe Classic ( ). ...[]
: 5-. : 2012-2015 . 2.0, 2.2, 2.4. . . : . :
2016 . . 1.4 1.6, . . : .
: 4-. : 2011
2017 . . 2.0 2.4, . . : .
: 4-. : 2004 2010.
: 4-. : 2001 - 2007   - Hyundai Sonata ( ). ...[]
: 5-. : 2004 - 2010   - Hyundai Tucson ( ). ...[]
: . 5 , 5 . 2015 . . 1.6 2.0, . . : , .

/  
        , .  
1
2 31047.00
, ,
        , .  
12
1 6707.00
1
25 6501.00
        , .  
1
2 17145.00
        , .  
1
5 25529.00
        , .  
1
20 6501.00
        , .  
1
1 25529.00
        , .  
1
16 11566.00
        , .  
2 11993.00
1
16 9555.00
        , .  
1
20 12385.00
        , .  
12
2 9250.00
1
18 9134.00
1 3 9137.00
        , .  
1
12 9382.00
        , .  
1
115 9527.00
1 2 9529.00
        , .  
1
6 11566.00
        , .  
12
2 7151.00
1
2 6953.00
        , .  
1
16 9555.00
        , .  
1
15 9382.00
        , .  
12
1 9620.00
1
57 9527.00
        , .  
12
1 12530.00
1
9 12385.00
        , .  
1
4 19286.00
        , .  
1
6 28721.00
        , .  
1
17 19184.00
        , .  
1
67 30369.00
1 3 30746.00
        , .  
1 29058.00
12
1 22095.00
1 1 21710.00
1
184 21799.00
        , .  
1
26 19476.00


, 664002W000 / 2012- /
        , .  
1 37607.00
1
21 32415.00
        , .  
1
8 30770.00
        , .  
12
1 15517.00
1 2 15483.00
1
78 15505.00
        , .  
12
1 22061.00
1
129 21767.00
        , .  
1
14 19705.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/ E-Mail
,
! ...
23 26 2017 . 22 , 23 , 24 , 25 26 . ...