(Hyundai)

(Hyundai)

:
: 4-. , 5-. : 1999 - 2010   - Hyundai Accent ( ). ...[]
: 5-. 2016 . . 1.6 2.0, . . : .
: 4-. , 5-. : 2010 2014. - Hyundai Elantra XD ( ). (Hyundai Elantra),
: 4-. , 5-. : 2000 - 2006   - Hyundai Elantra XD ( )....[]
: 3- 5-. : 2002 - 2010   - Hyundai Getz ( ). ...[]
: C. 5 , 5 , 3D, 5 , 3 1.4, 1.6, . . : . 2012 . .
: 4-. ,5 . . : 2011 . 2015 . 1.6 2.0, 1.7. . : , .
: 5-. : 2010-2015 .
: 5-. : 2001 - 2009   - Hyundai Matrix ( ). ...[]
: 5-. : 2006 - 2010 - Hyundai Santa Fe Classic ( ). ...[]
: 5-. : 2012-2015 . 2.0, 2.2, 2.4. . . : . :
2016 . . 1.4 1.6, . . : .
: 4-. : 2011
2017 . . 2.0 2.4, . . : .
: 4-. : 2004 2010.
: 4-. : 2001 - 2007   - Hyundai Sonata ( ). ...[]
: 5-. : 2004 - 2010   - Hyundai Tucson ( ). ...[]
: . 5 , 5 . 2015 . . 1.6 2.0, . . : , .

/  
        , .  
1
4 2237.00
        , .  
1
4 1807.00
        , .  
1
14 1992.00
        , .  
1
8 5207.00
        , .  
1
11 6620.00
        , .  
1 6166.00
1
1 6620.00
        , .  
12
1 26593.00
1
6 26358.00
,
        , .  
1
18 26358.00
,
        , .  
1
5 28777.00
, ,
        , .  
1
1 6381.00
        , .  
12
1 6051.00
1
13 6017.00
        , .  
1
4 23639.00
        , .  
1
18 6017.00
        , .  
1
8 15854.00
        , .  
1
10 10735.00
        , .  
1
23 8861.00
1
23
1 10448.00
        , .  
1
26 11448.00
        , .  
1 11754.00
12
1 8511.00
1
169 8469.00
        , .  
1
2 8700.00
        , .  
12
1 8856.00
1
167 8834.00
        , .  
1
4 10735.00
        , .  
12
1 6558.00
1
65 6436.00
        , .  
1
16 8861.00
        , .  
1
10 8700.00
        , .  
12
1 8856.00
1
106 8834.00
1 1 8836.00
        , .  
12
1 11254.00
1
35 11448.00
        , .  
1
5 17839.00
        , .  
1
3 26610.00
        , .  
1
26 17746.00
        , .  
1
45 28146.00
1 2 28356.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/ E-Mail
,
! ...
23 26 2017 . 22 , 23 , 24 , 25 26 . ...