(Hyundai)

(Hyundai)

:
: 4-. , 5-. : 1999 - 2010   - Hyundai Accent ( ). ...[]
: 5-. 2016 . . 1.6 2.0, . . : .
: 4-. , 5-. : 2010 2014. - Hyundai Elantra XD ( ). (Hyundai Elantra),
: 4-. , 5-. : 2000 - 2006   - Hyundai Elantra XD ( )....[]
: 3- 5-. : 2002 - 2010   - Hyundai Getz ( ). ...[]
: C. 5 , 5 , 3D, 5 , 3 1.4, 1.6, . . : . 2012 . .
: 4-. ,5 . . : 2011 . 2015 . 1.6 2.0, 1.7. . : , .
: 5-. : 2010-2015 .
: 5-. : 2001 - 2009   - Hyundai Matrix ( ). ...[]
: 5-. : 2006 - 2010 - Hyundai Santa Fe Classic ( ). ...[]
: 5-. : 2012-2015 . 2.0, 2.2, 2.4. . . : . :
2016 . . 1.4 1.6, . . : .
: 4-. : 2011
2017 . . 2.0 2.4, . . : .
: 4-. : 2004 2010.
: 4-. : 2001 - 2007   - Hyundai Sonata ( ). ...[]
: 5-. : 2004 - 2010   - Hyundai Tucson ( ). ...[]
: . 5 , 5 . 2015 . . 1.6 2.0, . . : , .

/  
        , .  
1
17 963.00
        , .  
1
5 2282.00
        , .  
1
4 1844.00
        , .  
1
16 2033.00
        , .  
1
3 5309.00
        , .  
1
2 6753.00
        , .  
1
1 5309.00
        , .  
1
3 6753.00
        , .  
1
24 26883.00
1 1 27013.00
,
        , .  
1
3 29347.00
, ,
        , .  
1
1 6509.00
        , .  
12
1 6172.00
1
23 6138.00
        , .  
1
2 24114.00
        , .  
1
20 6138.00
        , .  
1
14 10943.00
        , .  
1 13074.00
        , .  
1 2 9714.00
        , .  
1
10 8870.00
        , .  
12
1 9023.00
1
54 9008.00
        , .  
1
5 10943.00
        , .  
12
2 6687.00
1
42 6566.00
        , .  
5 12158.00
1
7 9035.00
        , .  
1
13 8870.00
        , .  
40 12118.00
1
66 9008.00
1 1 9097.00
        , .  
12
1 11455.00
1
17 11679.00
        , .  
1
4 18202.00
        , .  
1
6 27140.00
        , .  
1
3 18107.00
        , .  
1
59 28704.00
1 2 28955.00
        , .  
26 33465.00
12
1 28664.00
1
175 29351.00
1 2 29954.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/ E-Mail
,
! ...
23 26 2017 . 22 , 23 , 24 , 25 26 . ...